Ysgol Godre’r Berwyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llyfrau sy’n werth eu darllen:
OGOF DDARLLEN YSGOL GODRE’R BERWYN #trwynmewnllyfr        #carudarllen
Rhestr Ddarllen Ffês 2 Cyfresi Cyfres Pen Dafad Stori Sara – Shoned Wyn Jones Mewn Limbo – Gwyneth Glyn Aminah a Minna – Gwyneth Glyn Jibar - Bedwyr Rees Isio Bet – Bedwyr Rees Noson Wefreiddiol i Mewn – Alun Jones Cari Rhys @ Hotmail . com – Mari Stevens Sgwbidŵ Aur – Caryl Lewis Pen Dafad – Bethan Gwanas Iawn Boi – Caryl Lewis Cyfres Henri Helynt Cyfres Jaqueline Wilson Cyfres Clwb Cysgu Cŵl Fy Hanes I... Cyfres Clwb ar ôl ysgol Cyfres Mellt Mwy heriol Cyfres y Dderwen Cyfres Copa Cyfres yr Onnen Llyfrau Unigol Corcyn Heddwch – Beca Brown James a’r Eirinen Wlanog – Roald Dahl Y CMM – Roald Dahl Twm yn y Canol – Sian Lewis Sgribls Hogan Flêr – Gwen Lasarus Snogs a Sgribls Hogan Flêr – Gwen Lasarus Swshi, Snogs a Sgribls Hogan Flêr – Gwen Lasarus Stwffia dy ffon hoci – Haf Llywelyn Adref heb Elin – Gareth F Williams Sgrech y Môr – Casia Wiliam Mis yr Ŷd -Manon Steffan Ros Cwmwl Dros y Cwm – Gareth F. Williams Y Goron yn y Chwarel – Myrddin ap Dafydd Pren a Chansen – Myrddin ap Dafydd Pluen – Manon Steffan Ros Prism – Manon Steffan Ros Gwennol – Sonia Edwards Gwylliaid – Bethan Gwanas Efa – Bethan Gwanas Y Diffeithwch Du – Bethan Gwanas Edenia – Bethan Gwanas Nico – Leusa Fflur Llywelyn Llwyth – Bethan Gwanas Angylion Pryder – Sita Brahmachari Llyfrau a argymhellir gan fechgyn O Clermont i Nantes: Stephen Jones Y Cymro Cryfa’: Hunangofiant Robyn McBryde 100 o ffeithiau rygbi 100 o ffeithiau pêl droed Cyfres Mewnwr a Maswr Llyfrau Alecs Rider Cyfres Cig a Gwaed Cyfres llyfrau Dylan Rees Tarandon - Anthony Horowitz Y Môr yn eu gwaed T Llew Jones O’r Lludw – Michael Morpugo Barti Ddu – T Llew Jones Dial O’r Diwedd – T Llew Jones Cri’r Dylluan – T Llew Jones Trysorfa – T Llew Jones Dirgelwch y ty gwag – Sian Lewis Ta Ta Tryweryn - Gwenno Hughes Trysor Plas y Wernen – T Llew Jones Trysor y Môr Ladron – T Llew Jones Sbîd – Catherine Aran Sgôr – Bethan Gwanas Chwarae’n Troi’n Chwerw – Tudur Williams Dyddiadur Dripsyn – Owain Sion Fi a Joe Allen – Manon Steffan Ros Fi ac Aaron Ramsey – Manon Steffan Ros Y Banci Bach – Tudur Dylan Jones Jac – Guto Dafydd
Rhestr Ddarllen Ffês 3 * = nofel oedolyn – heriol print trwm = apelio at fechgyn Adref heb Elin – Gareth F Williams Ffêc Tan , Rissole a Tships – Caryl Lewis Creadyn – Gwion Hallam Yr ‘A’ Fawr – Nia Jones *Wele’n Gwawrio – Angharad Tomos *Si Hei Lwli – Anghard Tomos *Martha Jac a Sianco – Caryl Lewis Mewn Limbo – Gwyneth Glyn Chwarae’n Troi’n Chwerw – Tudur Williams *Casglwr – Llion Iwan *Lladdwr – Llion Iwan *Euog – Llion Iwan Sgôr – Bethan Gwanas *Cam wrth Gam – Mari Emlyn Gwirioni – Shoned Wyn Jones Adlais – Shoned Wyn Jones O Ddawns i Ddawns – Gareth Ff Jones Deryn glan i ganu – Sonia Edwards Anji – Gareth F. Williams Ni’n Dau – Ceri Elen Hwdi – Gareth F. Williams Tom – Cynan Llwyd Llyfr Glas Nebo – Manon Steffan Ros Y Gêm – Gareth F. Williams Pedwar – Lleucu Roberts Clec Amdani – Esyllt Maelor Y Ddwy Lisa: Sgrech y Dylluan – Gareth F.Williams Y Ddwy Lisa: Cysgod yr Hebog – Gareth F. Williams Madi – Dewi Wyn Williams Llechi – Manon Steffan Ros Tim - Y Pump – Elgan Rhys a Tomos Jones Tami - Y Pump – Mared Roberts a Ceri Anne Gatehouse Aniq - Y Pump – Mared Elen Williams a Mahum Umer Robyn - Y Pump – Iestyn Tyne a Leo Drayton Cat – Y Pump – Megan Angharad Hunter a Maisie Awen *Tu ôl i’r Awyr – Megan Angharad Hunter Siarad – Lleucu Roberts Yr Alarch Du – Rhiannon Wyn
Llyfrau sy’n werth eu darllen:

Ysgol Godre’r Berwyn © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs

OGOF DDARLLEN YSGOL GODRE’R BERWYN #trwynmewnllyfr        #carudarllen
Rhestr Ddarllen Ffês 2 Cyfresi Cyfres Pen Dafad Stori Sara – Shoned Wyn Jones Mewn Limbo – Gwyneth Glyn Aminah a Minna – Gwyneth Glyn Jibar - Bedwyr Rees Isio Bet – Bedwyr Rees Noson Wefreiddiol i Mewn – Alun Jones Cari Rhys @ Hotmail . com – Mari Stevens Sgwbidŵ Aur – Caryl Lewis Pen Dafad – Bethan Gwanas Iawn Boi – Caryl Lewis Cyfres Henri Helynt Cyfres Jaqueline Wilson Cyfres Clwb Cysgu Cŵl Fy Hanes I... Cyfres Clwb ar ôl ysgol Cyfres Mellt Mwy heriol Cyfres y Dderwen Cyfres Copa Cyfres yr Onnen Llyfrau Unigol Corcyn Heddwch – Beca Brown James a’r Eirinen Wlanog – Roald Dahl Y CMM – Roald Dahl Twm yn y Canol – Sian Lewis Sgribls Hogan Flêr – Gwen Lasarus Snogs a Sgribls Hogan Flêr – Gwen Lasarus Swshi, Snogs a Sgribls Hogan Flêr – Gwen Lasarus Stwffia dy ffon hoci – Haf Llywelyn Adref heb Elin – Gareth F Williams Sgrech y Môr – Casia Wiliam Mis yr Ŷd -Manon Steffan Ros Cwmwl Dros y Cwm – Gareth F. Williams Y Goron yn y Chwarel – Myrddin ap Dafydd Pren a Chansen – Myrddin ap Dafydd Pluen – Manon Steffan Ros Prism – Manon Steffan Ros Gwennol – Sonia Edwards Gwylliaid – Bethan Gwanas Efa – Bethan Gwanas Y Diffeithwch Du – Bethan Gwanas Edenia – Bethan Gwanas Nico – Leusa Fflur Llywelyn Llwyth – Bethan Gwanas Angylion Pryder – Sita Brahmachari Llyfrau a argymhellir gan fechgyn O Clermont i Nantes: Stephen Jones Y Cymro Cryfa’: Hunangofiant Robyn McBryde 100 o ffeithiau rygbi 100 o ffeithiau pêl droed Cyfres Mewnwr a Maswr Llyfrau Alecs Rider Cyfres Cig a Gwaed Cyfres llyfrau Dylan Rees Tarandon - Anthony Horowitz Y Môr yn eu gwaed T Llew Jones O’r Lludw – Michael Morpugo Barti Ddu – T Llew Jones Dial O’r Diwedd – T Llew Jones Cri’r Dylluan – T Llew Jones Trysorfa – T Llew Jones Dirgelwch y ty gwag – Sian Lewis Ta Ta Tryweryn - Gwenno Hughes Trysor Plas y Wernen – T Llew Jones Trysor y Môr Ladron – T Llew Jones Sbîd – Catherine Aran Sgôr – Bethan Gwanas Chwarae’n Troi’n Chwerw – Tudur Williams Dyddiadur Dripsyn – Owain Sion Fi a Joe Allen – Manon Steffan Ros Fi ac Aaron Ramsey – Manon Steffan Ros Y Banci Bach – Tudur Dylan Jones Jac – Guto Dafydd
Rhestr Ddarllen Ffês 3 * = nofel oedolyn – heriol print trwm = apelio at fechgyn Adref heb Elin – Gareth F Williams Ffêc Tan , Rissole a Tships – Caryl Lewis Creadyn – Gwion Hallam Yr ‘A’ Fawr – Nia Jones *Wele’n Gwawrio – Angharad Tomos *Si Hei Lwli – Anghard Tomos *Martha Jac a Sianco – Caryl Lewis Mewn Limbo – Gwyneth Glyn Chwarae’n Troi’n Chwerw – Tudur Williams *Casglwr – Llion Iwan *Lladdwr – Llion Iwan *Euog – Llion Iwan Sgôr – Bethan Gwanas *Cam wrth Gam – Mari Emlyn Gwirioni – Shoned Wyn Jones Adlais – Shoned Wyn Jones O Ddawns i Ddawns – Gareth Ff Jones Deryn glan i ganu – Sonia Edwards Anji – Gareth F. Williams Ni’n Dau – Ceri Elen Hwdi – Gareth F. Williams Tom – Cynan Llwyd Llyfr Glas Nebo – Manon Steffan Ros Y Gêm – Gareth F. Williams Pedwar – Lleucu Roberts Clec Amdani – Esyllt Maelor Y Ddwy Lisa: Sgrech y Dylluan – Gareth F.Williams Y Ddwy Lisa: Cysgod yr Hebog – Gareth F. Williams Madi – Dewi Wyn Williams Llechi – Manon Steffan Ros Tim - Y Pump – Elgan Rhys a Tomos Jones Tami - Y Pump – Mared Roberts a Ceri Anne Gatehouse Aniq - Y Pump – Mared Elen Williams a Mahum Umer Robyn - Y Pump – Iestyn Tyne a Leo Drayton Cat – Y Pump – Megan Angharad Hunter a Maisie Awen *Tu ôl i’r Awyr – Megan Angharad Hunter Siarad – Lleucu Roberts Yr Alarch Du – Rhiannon Wyn