Ysgol Godre’r Berwyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cysylltu efo Ysgol Godre’r Berwyn

Pennaeth: BethanEmyr@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk Dirprwy Bennaeth: DavidT@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk Pennaeth Ffês 3: AmyJ@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk Pennaeth Ffês 2: MariaJ@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk Pennaeth Ffês 1: SaraM@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk Pennaeth 6ed Dosbarth: DelythH@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk
YSGOL  GODRE’R BERWYN

CYFEIRIAD:

Ysgol Godre’r Berwyn,

Heol Ffrydan, Bala, LL23 7RU

FFON:

01678 520259

Cysylltu efo Ysgol

Godre’r Berwyn

Pennaeth: BethanEmyr@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk Dirprwy Bennaeth: DavidT@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk Pennaeth Ffês 3: AmyJ@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk Pennaeth Ffês 2: MariaJ@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk Pennaeth Ffês 1: SaraM@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk Pennaeth 6ed Dosbarth: DelythH@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk

CYFEIRIAD:

Ysgol Godre’r Berwyn,

Heol Ffrydan, Bala, LL23 7RU

FFON:

01678 520259

YSGOL  GODRE’R BERWYN

Ysgol Godre’r Berwyn © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs