Ysgol Godre’r Berwyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i Ffês 2. Ein nod yw parhau i ddatblygu’r sgiliau a’r gwerthoedd sydd wedi eu gwreiddio yn Ffês 1 – meddylfryd o dwf, annibyniaeth a hyder i fentro yn bennaf. Bydd hyn yn ei dro yn annog dysgwyr i fod yn atebol am eu dysgu eu hunain ac i anelu am ragoriaeth. Rydym yn parhau i ddilyn yr un egwyddorion â Ffês 1 drwy ddysgu ac addysgu yn drawscwriciwlaidd a chynnig gweithgareddau awyr agored i ddatblygu sgiliau penodol. Mae’r ethos o gydweithio agos rhwng staff yr ysgol yn sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o arbenigeddau unigolion i ddarparu’r addysg orau un ar gyfer y dysgwyr. Ein nôd o fewn y ffês yw sicrhau trosglwyddiad llyfn o’r cynradd i’r uwchradd i holl ddisgyblion y dalgylch drwy rannu arferion da, adnoddau arbenigol a chynnig profiadau a chyfleoedd gwerthfawr i’r holl ddysgwyr. Ms Maria Jones Pennaeth Ffês 2
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Ffês Dau

Croeso i Ffês 2. Ein nod yw parhau i ddatblygu’r sgiliau a’r gwerthoedd sydd wedi eu gwreiddio yn Ffês 1 – meddylfryd o dwf, annibyniaeth a hyder i fentro yn bennaf. Bydd hyn yn ei dro yn annog dysgwyr i fod yn atebol am eu dysgu eu hunain ac i anelu am ragoriaeth. Rydym yn parhau i ddilyn yr un egwyddorion â Ffês 1 drwy ddysgu ac addysgu yn drawscwriciwlaidd a chynnig gweithgareddau awyr agored i ddatblygu sgiliau penodol. Mae’r ethos o gydweithio agos rhwng staff yr ysgol yn sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o arbenigeddau unigolion i ddarparu’r addysg orau un ar gyfer y dysgwyr. Ein nôd o fewn y ffês yw sicrhau trosglwyddiad llyfn o’r cynradd i’r uwchradd i holl ddisgyblion y dalgylch drwy rannu arferion da, adnoddau arbenigol a chynnig profiadau a chyfleoedd gwerthfawr i’r holl ddysgwyr. Ms Maria Jones Pennaeth Ffês 2
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Ysgol Godre’r Berwyn © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs

Ffês Dau