Ysgol Godre’r Berwyn © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Pennaeth Strategol: Bethan Emyr Jones Dirprwy Bennaeth: Sarah Tudor Arweinydd Busnes: Iwan Jones Swyddog Gweinyddol: Ruth Morris Swyddog Gweinyddol: Kel-lee Roberts Swyddog Gweinyddol: Anna Huws Swyddog Arholiadau: Llinos Rowlands Technegydd Gwyddoniaeth: Tracy Thomas Technegydd TGCh: Gareth Roberts Technegydd Adnoddau: Nicola Price Penaethiaid Cynorthwyol Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1 Meithrin - Bl.4: Sara Morris Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2 Bl.5 - Bl.8: Maria Jones Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3 Bl.9 - Bl.11: Amy Jones Pennaeth 6ed Delyth Humphreys Arweinwyr Meysydd Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrynnedd a Chyfarthrebu: Eirian Jones / Erin Prysor Gwyddoniaeth, Technoleg a TGCh: Maralyn McNaught / Ema Tomos Thorp Mathemateg a Rhifedd: Alwyn Dylan Jones Dyniaethau: Awel Bryn Jones Iechyd a Lles: Beverley Jones Celfyddydau Mynegiannol: Rhian Thompson Meysydd Trawsgwricwlaidd Cydlynydd Llythrennydd: Cydlynydd Rhifedd: Cydlynydd Cymhwysedd Digidol: Gwion Thomas Athrawon Gemma Evans: Ffês 1 Siwan Elenid: Ffês 1 Caryl Ephraim: Ffês 1 Owain Williams: Ffês 2 Ceri Dolben Evans: Ffês 1 Gail Charts: Mathemateg Lilian Stokes: Mathemateg Emma Evans: Addysg Gorfforol Bethan Cranham-Owen: Ffiseg Sioned Roberts: CPA Nia Perrin: Celf Llinos Davies: Cerdd Lleucu Arfon: Ffês 1 a 2 Glesni Mair Evans: Ffês 2 Elen ap Gwilym: Ieithoedd Modern Sian Williams: Addysg Grefyddol Catrin Roberts: Saesneg Mark Katz: Saesneg Tim Dunne: Saesneg Gerallt Williams: Dylunio a Thechnoleg Andrew Roberts: Dylunio a Thechnoleg Cymhorthyddion Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Lina Jones Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Kristina Williams Cymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Glesni Davies Jones Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: David Edwards Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: Hana Gwyn Roberts Cymhorthydd CS: Glesni Hughes-Williams Cymhorthydd CS: Caroline Allman Arweinydd Meithrin / Cymhorthydd CPA: Lynne Ellis Cymhorthydd Meithrin: Helen Shorey Cymorthyddion 1–1: Sharon Jones, Moira Mai, Llinos Roberts, Ruth Roberts, Sian Jones, Jane Roberts, Enir Jones, Stephanie Doyle, Linda Lloyd, Valeria Stoyanova. Swyddog WRU Euros Jones Gofalwr Chris Ellis
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Staff

Pennaeth Strategol: Bethan Emyr Jones Dirprwy Bennaeth: Sarah Tudor Arweinydd Busnes: Iwan Jones Swyddog Gweinyddol: Ruth Morris Swyddog Gweinyddol: Kel-lee Roberts Swyddog Gweinyddol: Anna Huws Swyddog Arholiadau: Llinos Rowlands Technegydd Gwyddoniaeth: Tracy Thomas Technegydd TGCh: Gareth Roberts Technegydd Adnoddau: Nicola Price Penaethiaid Cynorthwyol Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1 Meithrin - Bl.4: Sara Morris Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2 Bl.5 - Bl.8: Maria Jones Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3 Bl.9 - Bl.11: Amy Jones Pennaeth 6ed Delyth Humphreys Arweinwyr Meysydd Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrynnedd a Chyfarthrebu: Eirian Jones / Erin Prysor Gwyddoniaeth, Technoleg a TGCh: Maralyn McNaught / Ema Tomos Thorp Mathemateg a Rhifedd: Alwyn Dylan Jones Dyniaethau: Awel Bryn Jones Iechyd a Lles: Beverley Jones Celfyddydau Mynegiannol: Rhian Thompson Meysydd Trawsgwricwlaidd Cydlynydd Llythrennydd: Cydlynydd Rhifedd: Cydlynydd Cymhwysedd Digidol: Gwion Thomas Athrawon Gemma Evans: Ffês 1 Siwan Elenid: Ffês 1 Caryl Ephraim: Ffês 1 Owain Williams: Ffês 2 Ceri Dolben Evans: Ffês 1 Gail Charts: Mathemateg Lilian Stokes: Mathemateg Emma Evans: Addysg Gorfforol Bethan Cranham-Owen: Ffiseg Sioned Roberts: CPA Nia Perrin: Celf Llinos Davies: Cerdd Lleucu Arfon: Ffês 1 a 2 Glesni Mair Evans: Ffês 2 Elen ap Gwilym: Ieithoedd Modern Sian Williams: Addysg Grefyddol Catrin Roberts: Saesneg Mark Katz: Saesneg Tim Dunne: Saesneg Gerallt Williams: Dylunio a Thechnoleg Andrew Roberts: Dylunio a Thechnoleg Cymhorthyddion Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Lina Jones Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Kristina Williams Cymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Glesni Davies Jones Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: David Edwards Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: Hana Gwyn Roberts Cymhorthydd CS: Glesni Hughes-Williams Cymhorthydd CS: Caroline Allman Arweinydd Meithrin / Cymhorthydd CPA: Lynne Ellis Cymhorthydd Meithrin: Helen Shorey Cymorthyddion 1–1: Sharon Jones, Moira Mai, Llinos Roberts, Ruth Roberts, Sian Jones, Jane Roberts, Enir Jones, Stephanie Doyle, Linda Lloyd, Valeria Stoyanova. Swyddog WRU Euros Jones Gofalwr Chris Ellis
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Ysgol Godre’r Berwyn © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs