Ysgol Godre’r Berwyn © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Pennaeth Strategol: Bethan Emyr Jones Dirprwy Bennaeth: David Thorp Arweinydd Busnes: Sarah Jarvis Swyddog Gweinyddol: Gwennan Jones Swyddog Gweinyddol: Elliw Haf Davies Swyddog Arholiadau: Anna Llwyd Williams Technegydd Gwyddoniaeth: Tracy Thomas Technegydd TGCh: Hannah Gwenllian Technegydd Adnoddau: Nicola Price Annogwr Dysgu Bl.12 / Bl.13: Rob Dascalu Penaethiaid Cynorthwyol Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1 Meithrin - Bl.4: Sara Morris Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2 Bl.5 - Bl.8: Maria Jones Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3 Bl.9 - Bl.11: Amy Jones Pennaeth 6ed Delyth Humphreys Arweinwyr Meysydd Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrynnedd a Chyfarthrebu: Eirian Jones / Erin Prysor Gwyddoniaeth, Technoleg a TGCh: Maralyn McNaught / Ema Tomos Thorp Mathemateg a Rhifedd: Alwyn Dylan Jones Dyniaethau: Awel Bryn Jones Iechyd a Lles: Beverley Jones Celfyddydau Mynegiannol: Rhian Thompson Meysydd Trawsgwricwlaidd Cydlynydd Llythrennydd: Eirlys Wynne Cydlynydd Rhifedd: Elin Cullen Cydlynydd Cymhwysedd Digidol: Gwion Thomas Athrawon Gemma Evans: Ffês 1 Siwan Elenid: Ffês 1 Caryl Ephraim: Ffês 1 Owain Williams: Ffês 2 Dana Coaley: Ffês 2 Miall Roberts: Mathemateg Meredydd Jones: Addysg Gorfforol Bethan Cranham-Owen: Ffiseg Lisa Smallwood: Ffiseg Meurig Hughes: TGCh Sioned Roberts: CPA Nia Perrin: Celf Llinos Davies: Cerdd Elen ap Gwilym: Ieithoedd Modern Sian Williams: Addysg Grefyddol Morgan Cordiner: Daearyddiaeth Catrin Roberts: Saesneg Mark Katz: Saesneg John Thomas: Dylunio a Thechnoleg Cymhorthyddion Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Lina Jones Cymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Glesni Davies Jones Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: David Edwards Cymhorthydd CS: Glesni Hughes-Williams Cymhorthydd CS: Caroline Allman Arweinydd Meithrin / Cymhorthydd CPA: Lynne Ellis Cymhorthydd Meithrin: Helen Shorey Cymorthyddion 1–1: Sharon Jones, Kristina Williams, Moira Mai, Manon Gwyn Jones, Llinos Roberts, Kee-lee Roberts, Ruth Roberts, Sian Jones, Llio Roberts, Gary Jones, Enir Jones, Riki Rowlands. Swyddog WRU Euros Jones
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Staff

Pennaeth Strategol: Bethan Emyr Jones Dirprwy Bennaeth: David Thorp Arweinydd Busnes: Sarah Jarvis Swyddog Gweinyddol: Gwennan Jones Swyddog Gweinyddol: Elliw Haf Davies Swyddog Arholiadau: Anna Llwyd Williams Technegydd Gwyddoniaeth: Tracy Thomas Technegydd TGCh: Hannah Gwenllian Technegydd Adnoddau: Nicola Price Annogwr Dysgu Bl.12 / Bl.13: Rob Dascalu Penaethiaid Cynorthwyol Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1 Meithrin - Bl.4: Sara Morris Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2 Bl.5 - Bl.8: Maria Jones Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3 Bl.9 - Bl.11: Amy Jones Pennaeth 6ed Delyth Humphreys Arweinwyr Meysydd Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrynnedd a Chyfarthrebu: Eirian Jones / Erin Prysor Gwyddoniaeth, Technoleg a TGCh: Maralyn McNaught / Ema Tomos Thorp Mathemateg a Rhifedd: Alwyn Dylan Jones Dyniaethau: Awel Bryn Jones Iechyd a Lles: Beverley Jones Celfyddydau Mynegiannol: Rhian Thompson Meysydd Trawsgwricwlaidd Cydlynydd Llythrennydd: Eirlys Wynne Cydlynydd Rhifedd: Elin Cullen Cydlynydd Cymhwysedd Digidol: Gwion Thomas Athrawon Gemma Evans: Ffês 1 Siwan Elenid: Ffês 1 Caryl Ephraim: Ffês 1 Owain Williams: Ffês 2 Dana Coaley: Ffês 2 Miall Roberts: Mathemateg Meredydd Jones: Addysg Gorfforol Bethan Cranham-Owen: Ffiseg Lisa Smallwood: Ffiseg Meurig Hughes: TGCh Sioned Roberts: CPA Nia Perrin: Celf Llinos Davies: Cerdd Elen ap Gwilym: Ieithoedd Modern Sian Williams: Addysg Grefyddol Morgan Cordiner: Daearyddiaeth Catrin Roberts: Saesneg Mark Katz: Saesneg John Thomas: Dylunio a Thechnoleg Cymhorthyddion Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Lina Jones Cymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Glesni Davies Jones Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: David Edwards Cymhorthydd CS: Glesni Hughes-Williams Cymhorthydd CS: Caroline Allman Arweinydd Meithrin / Cymhorthydd CPA: Lynne Ellis Cymhorthydd Meithrin: Helen Shorey Cymorthyddion 1–1: Sharon Jones, Kristina Williams, Moira Mai, Manon Gwyn Jones, Llinos Roberts, Kee-lee Roberts, Ruth Roberts, Sian Jones, Llio Roberts, Gary Jones, Enir Jones, Riki Rowlands. Swyddog WRU Euros Jones
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Ysgol Godre’r Berwyn © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs