Ysgol Godre’r Berwyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Pennaeth Strategol: Bethan Emyr Jones Dirprwy Bennaeth: Sarah Tudor Arweinydd Busnes: Sarah Jarvis Swyddog Gweinyddol: Gwennan Jones Swyddog Gweinyddol: Elliw Haf Davies Swyddog Gweinyddol: Anna Huws Swyddog Arholiadau: Kel-lee Roberts Technegydd Gwyddoniaeth: Tracy Thomas Technegydd TGCh: Hannah Gwenllian Technegydd Adnoddau: Nicola Price Annogwr Dysgu Bl.12 / Bl.13: Penaethiaid Cynorthwyol Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1 Meithrin - Bl.4: Sara Morris Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2 Bl.5 - Bl.8: Maria Jones Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3 Bl.9 - Bl.11: Amy Jones Pennaeth 6ed Delyth Humphreys Arweinwyr Meysydd Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrynnedd a Chyfarthrebu: Eirian Jones / Erin Prysor Gwyddoniaeth, Technoleg a TGCh: Maralyn McNaught / Ema Tomos Thorp Mathemateg a Rhifedd: Alwyn Dylan Jones Dyniaethau: Awel Bryn Jones Iechyd a Lles: Beverley Jones Celfyddydau Mynegiannol: Rhian Thompson Meysydd Trawsgwricwlaidd Cydlynydd Llythrennydd: Eirlys Wynne Cydlynydd Rhifedd: Elin Cullen Cydlynydd Cymhwysedd Digidol: Gwion Thomas Athrawon Gemma Evans: Ffês 1 Siwan Elenid: Ffês 1 Caryl Ephraim: Ffês 1 Buddug Williams: Ffês 1 (dros Cyfnod Mamolaeth) Owain Williams: Ffês 2 Dana Coaley: Ffês 2 Gerallt Richards: Mathemateg Meredydd Jones: Addysg Gorfforol Bethan Cranham-Owen: Ffiseg Meurig Hughes: TGCh Sioned Roberts: CPA Nia Perrin: Celf Llinos Davies: Cerdd Lleucu Arfon: Cerdd (dros Cyfnod Mamolaeth) Elen ap Gwilym: Ieithoedd Modern Sian Williams: Addysg Grefyddol Morgan Cordiner: Daearyddiaeth Bethan Evans: Cymraeg (dros Cyfnod Mamolaeth) Catrin Roberts: Saesneg Mark Katz: Saesneg Gerallt Williams: Dylunio a Thechnoleg Andrew Roberts: Dylunio a Thechnoleg Cymhorthyddion Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Lina Jones Cymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Glesni Davies Jones Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: David Edwards Cymhorthydd CS: Glesni Hughes-Williams Cymhorthydd CS: Caroline Allman Arweinydd Meithrin / Cymhorthydd CPA: Lynne Ellis Cymhorthydd Meithrin: Helen Shorey Cymorthyddion 1–1: Sharon Jones, Kristina Williams, Moira Mai, Manon Gwyn Jones, Llinos Roberts, Ruth Roberts, Sian Jones, Llio Roberts, Gary Jones, Enir Jones. Swyddog WRU Euros Jones
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Staff

Pennaeth Strategol: Bethan Emyr Jones Dirprwy Bennaeth: Sarah Tudor Arweinydd Busnes: Sarah Jarvis Swyddog Gweinyddol: Gwennan Jones Swyddog Gweinyddol: Elliw Haf Davies Swyddog Gweinyddol: Anna Huws Swyddog Arholiadau: Kel-lee Roberts Technegydd Gwyddoniaeth: Tracy Thomas Technegydd TGCh: Hannah Gwenllian Technegydd Adnoddau: Nicola Price Annogwr Dysgu Bl.12 / Bl.13: Penaethiaid Cynorthwyol Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1 Meithrin - Bl.4: Sara Morris Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2 Bl.5 - Bl.8: Maria Jones Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3 Bl.9 - Bl.11: Amy Jones Pennaeth 6ed Delyth Humphreys Arweinwyr Meysydd Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrynnedd a Chyfarthrebu: Eirian Jones / Erin Prysor Gwyddoniaeth, Technoleg a TGCh: Maralyn McNaught / Ema Tomos Thorp Mathemateg a Rhifedd: Alwyn Dylan Jones Dyniaethau: Awel Bryn Jones Iechyd a Lles: Beverley Jones Celfyddydau Mynegiannol: Rhian Thompson Meysydd Trawsgwricwlaidd Cydlynydd Llythrennydd: Eirlys Wynne Cydlynydd Rhifedd: Elin Cullen Cydlynydd Cymhwysedd Digidol: Gwion Thomas Athrawon Gemma Evans: Ffês 1 Siwan Elenid: Ffês 1 Caryl Ephraim: Ffês 1 Buddug Williams: Ffês 1 (dros Cyfnod Mamolaeth) Owain Williams: Ffês 2 Dana Coaley: Ffês 2 Gerallt Richards: Mathemateg Meredydd Jones: Addysg Gorfforol Bethan Cranham-Owen: Ffiseg Meurig Hughes: TGCh Sioned Roberts: CPA Nia Perrin: Celf Llinos Davies: Cerdd Lleucu Arfon: Cerdd (dros Cyfnod Mamolaeth) Elen ap Gwilym: Ieithoedd Modern Sian Williams: Addysg Grefyddol Morgan Cordiner: Daearyddiaeth Bethan Evans: Cymraeg (dros Cyfnod Mamolaeth) Catrin Roberts: Saesneg Mark Katz: Saesneg Gerallt Williams: Dylunio a Thechnoleg Andrew Roberts: Dylunio a Thechnoleg Cymhorthyddion Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Lina Jones Cymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Glesni Davies Jones Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: David Edwards Cymhorthydd CS: Glesni Hughes-Williams Cymhorthydd CS: Caroline Allman Arweinydd Meithrin / Cymhorthydd CPA: Lynne Ellis Cymhorthydd Meithrin: Helen Shorey Cymorthyddion 1–1: Sharon Jones, Kristina Williams, Moira Mai, Manon Gwyn Jones, Llinos Roberts, Ruth Roberts, Sian Jones, Llio Roberts, Gary Jones, Enir Jones. Swyddog WRU Euros Jones
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Ysgol Godre’r Berwyn © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs