Ysgol Godre’r Berwyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Pennaeth Strategol: Bethan Emyr Jones Dirprwy Bennaeth: Sarah Tudor Arweinydd Busnes: Iwan Jones Swyddog Gweinyddol: Ruth Morris Swyddog Gweinyddol: Elliw Haf Davies Swyddog Gweinyddol: Anna Huws Swyddog Arholiadau: Kel-lee Roberts Technegydd Gwyddoniaeth: Tracy Thomas Technegydd TGCh: Gareth Roberts Technegydd Adnoddau: Nicola Price Penaethiaid Cynorthwyol Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1 Meithrin - Bl.4: Sara Morris Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2 Bl.5 - Bl.8: Maria Jones Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3 Bl.9 - Bl.11: Amy Jones Pennaeth 6ed Delyth Humphreys Arweinwyr Meysydd Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrynnedd a Chyfarthrebu: Eirian Jones / Erin Prysor Gwyddoniaeth, Technoleg a TGCh: Maralyn McNaught / Ema Tomos Thorp Mathemateg a Rhifedd: Alwyn Dylan Jones Dyniaethau: Awel Bryn Jones Iechyd a Lles: Beverley Jones Celfyddydau Mynegiannol: Rhian Thompson Meysydd Trawsgwricwlaidd Cydlynydd Llythrennydd: Eirlys Wynne Cydlynydd Rhifedd: Cydlynydd Cymhwysedd Digidol: Gwion Thomas Athrawon Gemma Evans: Ffês 1 Siwan Elenid: Ffês 1 Caryl Ephraim: Ffês 1 Owain Williams: Ffês 2 Ceri Dolben Evans: Ffês 1 Alun Williams: Mathemateg Emma Evans: Addysg Gorfforol Bethan Cranham-Owen: Ffiseg Sioned Roberts: CPA Nia Perrin: Celf Llinos Davies: Cerdd Lleucu Arfon: Ffês 1 a 2 Glesni Mair Evans: Ffês 2 Elen ap Gwilym: Ieithoedd Modern Sian Williams: Addysg Grefyddol Catrin Roberts: Saesneg Mark Katz: Saesneg Gerallt Williams: Dylunio a Thechnoleg Andrew Roberts: Dylunio a Thechnoleg Cymhorthyddion Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Lina Jones Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Kristina Williams Cymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Glesni Davies Jones Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: David Edwards Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: Hana Gwyn Roberts Cymhorthydd CS: Glesni Hughes-Williams Cymhorthydd CS: Caroline Allman Arweinydd Meithrin / Cymhorthydd CPA: Lynne Ellis Cymhorthydd Meithrin: Helen Shorey Cymorthyddion 1–1: Sharon Jones, Moira Mai, Llinos Roberts, Ruth Roberts, Sian Jones, Jane Roberts, Enir Jones, Stephanie Doyle, Linda Lloyd, Valeria ---. Swyddog WRU Euros Jones Gofalwr Chris Ellis
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Staff

Pennaeth Strategol: Bethan Emyr Jones Dirprwy Bennaeth: Sarah Tudor Arweinydd Busnes: Iwan Jones Swyddog Gweinyddol: Ruth Morris Swyddog Gweinyddol: Elliw Haf Davies Swyddog Gweinyddol: Anna Huws Swyddog Arholiadau: Kel-lee Roberts Technegydd Gwyddoniaeth: Tracy Thomas Technegydd TGCh: Gareth Roberts Technegydd Adnoddau: Nicola Price Penaethiaid Cynorthwyol Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1 Meithrin - Bl.4: Sara Morris Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2 Bl.5 - Bl.8: Maria Jones Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3 Bl.9 - Bl.11: Amy Jones Pennaeth 6ed Delyth Humphreys Arweinwyr Meysydd Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrynnedd a Chyfarthrebu: Eirian Jones / Erin Prysor Gwyddoniaeth, Technoleg a TGCh: Maralyn McNaught / Ema Tomos Thorp Mathemateg a Rhifedd: Alwyn Dylan Jones Dyniaethau: Awel Bryn Jones Iechyd a Lles: Beverley Jones Celfyddydau Mynegiannol: Rhian Thompson Meysydd Trawsgwricwlaidd Cydlynydd Llythrennydd: Eirlys Wynne Cydlynydd Rhifedd: Cydlynydd Cymhwysedd Digidol: Gwion Thomas Athrawon Gemma Evans: Ffês 1 Siwan Elenid: Ffês 1 Caryl Ephraim: Ffês 1 Owain Williams: Ffês 2 Ceri Dolben Evans: Ffês 1 Alun Williams: Mathemateg Emma Evans: Addysg Gorfforol Bethan Cranham-Owen: Ffiseg Sioned Roberts: CPA Nia Perrin: Celf Llinos Davies: Cerdd Lleucu Arfon: Ffês 1 a 2 Glesni Mair Evans: Ffês 2 Elen ap Gwilym: Ieithoedd Modern Sian Williams: Addysg Grefyddol Catrin Roberts: Saesneg Mark Katz: Saesneg Gerallt Williams: Dylunio a Thechnoleg Andrew Roberts: Dylunio a Thechnoleg Cymhorthyddion Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Lina Jones Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Kristina Williams Cymhorthydd Cynhwysiad ac ADY: Glesni Davies Jones Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: David Edwards Uwch Gymhorthydd Cyflenwi / Anogwr Dysgu-Ymyrraeth: Hana Gwyn Roberts Cymhorthydd CS: Glesni Hughes-Williams Cymhorthydd CS: Caroline Allman Arweinydd Meithrin / Cymhorthydd CPA: Lynne Ellis Cymhorthydd Meithrin: Helen Shorey Cymorthyddion 1–1: Sharon Jones, Moira Mai, Llinos Roberts, Ruth Roberts, Sian Jones, Jane Roberts, Enir Jones, Stephanie Doyle, Linda Lloyd, Valeria ---. Swyddog WRU Euros Jones Gofalwr Chris Ellis
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Ysgol Godre’r Berwyn © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs