Ysgol Godre’r Berwyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llogi

Mae modd llogi gwahanol rannau o’r ysgol ar gyfer eich digwyddiad. Gallwn gynnig: Theatr lawn a llwyfan – cynulleidfa o 320 (120 o seddi ar oleddf a dau gant o seti ar y llawr) Theatr ‘blwch du’ – cynulleidfa o 120 ar seddi ar oleddf Defnydd o ffreutur yr ysgol Neuadd ddawns Cae Astro gyda llifoleuadau Ystafelloedd gyfarfod Gampfa Wall ddringo Cae peldroed/rygbi Ystafelloedd ffitrwydd Ystafelloedd newid gyda cawodydd Llogi seddi’r neuadd Am ragor o wybodaeth ac i drafod prisiau, cysylltwch â swyddfa@godrerberwyn.ysgoliongwynedd.cymru
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Llogi

Mae modd llogi gwahanol rannau o’r ysgol ar gyfer eich digwyddiad. Gallwn gynnig: Theatr lawn a llwyfan – cynulleidfa o 320 (120 o seddi ar oleddf a dau gant o seti ar y llawr) Theatr ‘blwch du’ – cynulleidfa o 120 ar seddi ar oleddf Defnydd o ffreutur yr ysgol Neuadd ddawns Cae Astro gyda llifoleuadau Ystafelloedd gyfarfod Gampfa Wall ddringo Cae peldroed/rygbi Ystafelloedd ffitrwydd Ystafelloedd newid gyda cawodydd Llogi seddi’r neuadd Am ragor o wybodaeth ac i drafod prisiau, cysylltwch â swyddfa@godrerberwyn.ysgoliongwynedd.cymru
YSGOL  GODRE’R BERWYN
YSGOL  GODRE’R BERWYN

Ysgol Godre’r Berwyn © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs