Ysgol Godre’r Berwyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Trosglwyddo i’r Uwchradd

YSGOL  GODRE’R BERWYN
Maria Jones Pennaeth Ffes 2
Sian Williams Cydlynydd Pontio Sian.Williams@godrerberwyn. ysgoliongwynedd.cymru
Manon Watkin Jones Cymhorthydd Pontio
Cofrestru
8:55 - 9:20
Gwers 1
9:20 - 10:10
Gwers 2
10:10 - 11:00
Egwyl
11:00 - 11:20
Gwers 3
11:20 - 12:10
Gwers 4
12:10 - 1:00
Cinio
1:00 - 1:50
Gwers 5
1:50 - 2:40
Gwers 6
2:40 - 3:30

Amserlen Ysgol

Beth sydd ei angen ar gyfer yr ysgol?

Bag

Cas pensiliau

Beiro du neu las

Beiro gwyrdd

Pensil

Pren Mesur

Miniwr

Rwbiwr

Glud

Siswrn

Pensiliau Lliw

Cyfrifianell

Ymarfer Corff

Does dim gwisg ymarfer corff ffurfiol, y cymryd rhan sy’n bwysig. Mae nifer o dimau y gallwch ymuno hefo

nhw yn yr ysgol e.e. Rygbi, Hoci, Pelrwyd, Peldroed, Gymnasteg, Badminton a Clwb Beicio Mynydd.

Cwestiynau Cyffredin

Byddai’n colli fy ffrindiau?

Beth os a’i ar goll?

Oes llawer o waith cartref?

Ydi’n hawdd gwneud ffrindiau newydd?

Ble gallai gadw fy mag drwy’r dydd?

Beth os ydw i’n colli rhywbeth yn yr ysgol?

Sut ydw i’n talu am ginio?

Beth os ydw i’n sal tra dwi yn yr ysgol?

Ble mae’r toiledau?

Sut ydw i’n gwybod pa fws ydi fy un i?

Beth sy’n dda am yr ysgol?

Beth os dwi ddim yn deall y gwaith?

Beth sy’n dda am yr ysgol?

Beth sy’n dda am yr ysgol?

Trosglwyddo i’r

Uwchradd

YSGOL  GODRE’R BERWYN

Ysgol Godre’r Berwyn © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs

Maria Jones Pennaeth Ffes 2
Sian Williams Cydlynydd Pontio Sian.Williams@godrerberwyn. ysgoliongwynedd.cymru
Manon Watkin Jones Cymhorthydd Pontio
Cofrestru
8:55 - 9:20
Gwers 1
9:20 - 10:10
Gwers 2
10:10 - 11:00
Egwyl
11:00 - 11:20
Gwers 3
11:20 - 12:10
Gwers 4
12:10 - 1:00
Cinio
1:00 - 1:50
Gwers 5
1:50 - 2:40
Gwers 6
2:40 - 3:30

Amserlen Ysgol

Beth sydd ei angen ar gyfer yr ysgol?

Bag

Cas pensiliau

Beiro du neu las

Beiro gwyrdd

Pensil

Pren Mesur

Miniwr

Rwbiwr

Glud

Siswrn

Pensiliau Lliw

Cyfrifianell

Ymarfer Corff

Does dim gwisg ymarfer corff ffurfiol, y cymryd rhan sy’n

bwysig. Mae nifer o dimau y gallwch ymuno hefo nhw yn

yr ysgol e.e. Rygbi, Hoci, Pelrwyd, Peldroed, Gymnasteg,

Badminton a Clwb Beicio Mynydd.

Cwestiynau Cyffredin

Byddai’n colli fy ffrindiau?

Beth os a’i ar goll?

Oes llawer o waith cartref?

Ydi’n hawdd gwneud ffrindiau newydd?

Ble gallai gadw fy mag drwy’r dydd?

Beth os ydw i’n colli rhywbeth yn yr ysgol?

Sut ydw i’n talu am ginio?

Beth os ydw i’n sal tra dwi yn yr ysgol?

Ble mae’r toiledau?

Sut ydw i’n gwybod pa fws ydi fy un i?

Beth sy’n dda am yr ysgol?

Beth os dwi ddim yn deall y gwaith?

Beth sy’n dda am yr ysgol?

Beth sy’n dda am yr ysgol?