Ysgol Godre’r Berwyn © 2023 Website designed and maintained by H G Web Designs

Ffês Tri

YSGOL  GODRE’R BERWYN
Croeso i Ffês 3 Ysgol Godre’r Berwyn, sef Blwyddyn 9, 10 ac 11. Hon yw cyfnod olaf y daith o addysg statudol. Y cyfnod ble mae’r holl sylfaeni; y sgiliau academaidd, sgiliau cymdeithasol a phrofiadau ers cychwyn taith yn y dosbarth Derbyn yn dod ynghyd i wobrwyo’n bobl ifanc gyda set o gymwysterau hir- Mae cyfrifoldeb arnom i gyd - yr ysgol, y disgyblion, rhieni, teulu estynedig a ffrindiau i sicrhau’r cyfleoedd, amgylchedd ac anogaeth orau bosib er mwyn i bawb gyrraedd eu llawn botensial. Ein nod yn Ffês 3 yw sicrhau fod pob disgybl yn gorffen y cyfnod gyda gwên ar y wyneb a balchder yn y galon. Gyda’n gilydd nawn Mrs Amy Jones Pennaeth Ffês 3

Ffês Tri

YSGOL  GODRE’R BERWYN

Ysgol Godre’r Berwyn © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i Ffês 3 Ysgol Godre’r Berwyn, sef Blwyddyn 9, 10 ac 11. Hon yw cyfnod olaf y daith o addysg statudol. Y cyfnod ble mae’r holl sylfaeni; y sgiliau academaidd, sgiliau cymdeithasol a phrofiadau ers cychwyn taith yn y dosbarth Derbyn yn dod ynghyd i wobrwyo’n bobl ifanc gyda set o gymwysterau hir-oes. Mae cyfrifoldeb arnom i gyd - yr ysgol, y disgyblion, rhieni, teulu estynedig a ffrindiau i sicrhau’r cyfleoedd, amgylchedd ac anogaeth orau bosib er mwyn i bawb gyrraedd eu llawn botensial. Ein nod yn Ffês 3 yw sicrhau fod pob disgybl yn gorffen y cyfnod gyda gwên ar y wyneb a balchder yn y galon. Gyda’n gilydd nawn lwyddo. Mrs Amy Jones Pennaeth Ffês 3